Statistică și analiza datelor
Cursuri practice, servicii și consultanță în statistică și analiza datelor pentru domeniile socio-umane, medicale și economice. Noțiuni introductive și avansate cu aplicații în IBM SPSS Statistics, R, Matlab, MPlus, AMOS, LISREL etc.
Logică și raționament
Cursuri practice de logică și raționament. Logică clasică, logică juridică, logică modală, logică formală, logică booleană, teoria argumentării, raționament, teste de logică, gândire critică etc.
Cursuri practice de logică și raționament. Logică clasică, logică juridică, logică modală, logică formală, logică booleană, teoria argumentării, raționament, teste de logică, gândire critică etc.
Programarea computerelor
Cursuri de programarea computerelor pentru orice nivel și orice limbaj. Platforma Microsoft .NET, C#, VB.NET, tehnologiile .NET, PHP, Python, R, programare web, programare aplicații pentru dispozitive mobile, algoritmi etc.
Cursuri de programarea computerelor pentru orice nivel și orice limbaj. Platforma Microsoft .NET, C#, VB.NET, tehnologiile .NET, PHP, Python, R, programare web, programare aplicații pentru dispozitive mobile, algoritmi etc.
Psihometrie și construcție de teste
Cursuri practice și servicii de consultanță privind construcția instrumentelor de cercetare și de diagnostic psihologic, asigurarea proprietăților psihometrice, construcția itemilor, teoria clasică a testului, teoria răspunsului la item și modele de răspuns la item, teste computerizate, teste auto-adaptive etc.
Cursuri practice și servicii de consultanță privind construcția instrumentelor de cercetare și de diagnostic psihologic, asigurarea proprietăților psihometrice, construcția itemilor, teoria clasică a testului, teoria răspunsului la item și modele de răspuns la item, teste computerizate, teste auto-adaptive etc.

Introducere în analiza datelor

 • Number of students: 3
 • Teacher: Cristian Opariuc-Dan
 • Released: 2018-09-16 14:08:35
 • Level: Beginner
 • Duration:
 • Price: € 0.00
 • Lesson Release: All at once
Certificate:

Finish all lessons and pass quizzes with an average of 70%

Free for members

Table of Contents

Viewed
Level
Tema 5 - Demersul analizei de date
Tema 6 - Colectarea datelor și asigurarea calității
Tema 7 - Modele statistice
Tema 8 - Populație și eșantion. Parametri și indicatori
Tema 9 - Realizarea variabilelor. Reprezentarea grafică a frecvențelor
Tema 10 - Tendința centrală
Tema 11 - Împrăștierea

Description

data analysisAcest curs se adresează tuturor celor care doresc să se inițieze în analiza datelor, indiferent de specializare, însă vizează cu predilecție specialiștii în disciplinele socio-umane, științele economice sau medicale. Pe parcursul unui număr de 11 teme vom aborda noțiuni legate de:

 • Măsurarea în disciplinele socio-umane (sensul și semnificația termenului de măsurare, noțiunea de variabilă, niveluri de măsură, demersul analizei de date, tipuri principale ale analizei de date, colectarea datelor și asigurarea calității acestora);
 • Modele statistice. Frecvențe (ce sunt modelele statistice și cum se formulează, populație și eșantion, parametri și indicatori, legea numerelor mari și teorema limitei centrale, realizarea variabilelor, reprezentarea grafică a distribuției de frecvențe);
 • Tendința centrală (media, mediana și rangurile, modul, alte măsuri ale tendinței centrale);
 • Împrăștierea (indicatori elementari și sintetici ai împrăștierii, varianța, abaterea standard, eroarea standard, utilizarea indicatorilor împrăștierii);

Cursul este proiectat la nivelul unuia universitar, urmărindu-se parcurgerea sa pe parcursul a aproximativ 3 luni și vă oferă întregul fundament necesar înțelegerii corecte a principiilor analizei de date. Posedă suport tipărit, video-tutorial, exerciții, teme și teste, încheindu-se cu o evaluare finală a cunoștințelor și competențelor. După absolvire veți dobândi competențe de nivel DEBUTANT în analiza de date și veți putea accesa cursuri mai avansate.

Aplicațiile practice ale temelor sunt abordare sub forma unor seminarii online și includ proceduri de analiză a datelor utilizând IBM SPSS Statistics și R.

Price

Plan Name Price

Teacher

Cristian Opariuc-Dan

Courses by this teacher

Name Level Release Date
Introducere în analiza datelor 2018-09-16 14:08:35
Introducere în programarea cu limbajul C# 2018-10-03 14:31:25

data analysisAcest curs se adresează tuturor celor care doresc să se inițieze în analiza datelor, indiferent de specializare, însă vizează cu predilecție specialiștii în disciplinele socio-umane, științele economice sau medicale. Pe parcursul unui număr de 11 teme vom aborda noțiuni legate de:

 • Măsurarea în disciplinele socio-umane (sensul și semnificația termenului de măsurare, noțiunea de variabilă, niveluri de măsură, demersul analizei de date, tipuri principale ale analizei de date, colectarea datelor și asigurarea calității acestora);
 • Modele statistice. Frecvențe (ce sunt modelele statistice și cum se formulează, populație și eșantion, parametri și indicatori, legea numerelor mari și teorema limitei centrale, realizarea variabilelor, reprezentarea grafică a distribuției de frecvențe);
 • Tendința centrală (media, mediana și rangurile, modul, alte măsuri ale tendinței centrale);
 • Împrăștierea (indicatori elementari și sintetici ai împrăștierii, varianța, abaterea standard, eroarea standard, utilizarea indicatorilor împrăștierii);

Cursul este proiectat la nivelul unuia universitar, urmărindu-se parcurgerea sa pe parcursul a aproximativ 3 luni și vă oferă întregul fundament necesar înțelegerii corecte a principiilor analizei de date. Posedă suport tipărit, video-tutorial, exerciții, teme și teste, încheindu-se cu o evaluare finală a cunoștințelor și competențelor. După absolvire veți dobândi competențe de nivel DEBUTANT în analiza de date și veți putea accesa cursuri mai avansate.

Aplicațiile practice ale temelor sunt abordare sub forma unor seminarii online și includ proceduri de analiză a datelor utilizând IBM SPSS Statistics și R.

© 2018 New Skills Learning. All Rights Reserved.